fbpx

REGULAMIN REZERWACJI

I. Proces Rezerwacji Online

Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny odbywa się w następujący sposób:
1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych noclegów, które to przedstawione są w panelu rezerwacyjnym.
2. Po zapoznaniu się z zawartością i ceną Klient może wybrać termin wybranego pokoju i opcje dodatkowe.
3. Po wyborze Oferty Klient przechodzi do kolejnego kroku – formularza, w którym wypełnia swoje dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
4. Po uzupełnieniu danych Klient może dokonać wpłaty zaliczki poprzez na jeden z wybranych sposobów: * karty płatnicze: Visa , Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro * blikiem * płatności elektronicznym szybkim przelewem bankowym * standardowym przelewem bankowym (*Transakcje blikiem, e-przelewem są realizowane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Paynow.* Podmiotem Świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.)
4a. Przy wybraniu jednej z pierwszych trzech opcji Klient zostanie przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę Zaliczki poprzez System Obsługi płatności Paynow. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Paynow . Po przyjęciu wpłaty przez System Paynow , Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę pensjonatu , opis oferty, całkowitą cenę pobytu, wpłaconą zaliczkę oraz kwotę do dopłaty w hotelu. Pozostałą kwotę za zakupiony pobyt Klient wpłaca w pensjonacie.
4b. W przypadku wyboru przez Klienta czwartej opcji ( zapłać standardowym przelewem bankowym ) – Klient otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie potwierdzona po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Klient otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację.

II. Opłaty, reklamacje, odstąpienie od umowy

1. Klient wpłaca wyliczoną zaliczkę w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Hotelu.
2. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
3. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu zadatku wysokości 30% kosztów pobytu na konto pensjonatu. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji i pobytu określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
4. Potwierdzona i zadatkowana rezerwacja, a nie wykorzystana w całości uzgodnionych ilości dni pobytu nie upoważnia do zwrotu poniesionych kosztów.
5. Zadatek należy wpłacić do 3 dni od momentu rezerwacji.
6. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację tej rezerwacji.
7. W przypadku Anulacji Rezerwacji, wpłacony zadatek nie zostaje zwrócony.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
9. W przypadku płatności kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
10. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.
11. Wszelkie reklamacje prosimy składać mailem zakopanestop@zakopane.pl – od momentu złożenia rezerwacji do czasu wymeldowania, będą one rozpatrywane do 7 dni roboczych.
12. Rezerwacja potwierdzona i następnie niewykorzystana w całości na skutek wcześniejszego wyjazdu lub późniejszego przyjazdu obciąża Gościa w 100% wartości usługi noclegowej, zgodnie z pierwotnie złożoną rezerwacją.
13. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 22.00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi.

III. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Pensjonat nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
2. Za prawidłową obsługę pobrania kwot rezerwacyjnych odpowiedzialny jest system płatności elektronicznych Paynow.
3. Pensjonat oraz firma obsługująca serwis rezerwacji online nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność systemu wynikłych nie z ich winy i innych czynników niezależnych.

IV. Dane Osobowe

1. W trakcie dokonywania Rezerwacji w panelu rezerwacyjnym Pensjonatu, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z przepisami umowy z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.
2. Zgodnie z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) administratorem danych osobowych Klienta jest Pensjonat.
3. Odbiorcą danych osobowych Klienta będzie PO WIDOKI- AGNIESZKA SKARBEK- MALCZEWSKA, ul. Szymony 11B, 34-500 Zakopane, NIP 7361570308.
4. Pensjonat i podmioty przetwarzające dane zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w celu świadczenia Usługi Rezerwacji.
5. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Usługi Rezerwacji.

V. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji zapoznałem się z regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.